Türkiye'nin ilim ve kültür şehri olarak dünyaya açılan kenti İstanbul'un sekiz bin yılı aşan soylu kentlilik tarihinde onu İslam medeniyetinin unsurları ile ilk tanıştıran ve kuşkusuz yüzyıllardır bu atmosferini koruyan Üsküdar, müstesna bir konuma sahiptir. Üsküdar, medeniyetlerin buluştuğu İstanbul'un tarihe mal olan dönüşümlerinde, her vakayı serinkanlılıkla seyretmiş ve anlaşılabilirliğini temin etmiş emin bir liman hüviyetindedir. Üniversiteleri, kütüphaneleri, sivil akademik kurumları ve kültür merkezleriyle bugün de Üsküdar'ın tarihsel misyonu canlı bir atmosferde sürmektedir. Bu atmosferin sağladığı enerji, ilim ve sanat erbabının yine aynı sükûnet ile bu coğrafyada buluşmasını temin etmektedir. Üsküdar'ın bu misyonunu yöneten belediye idaresi de imkân ve fırsatları ile bu iklime zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bi yerel yönetimin çok ötesinde anlamlar taşıyan Üsküdar Belediyesi, bu sempozyumun yüklenicilerinden biri olmuştur.

Sempozyumun gerçekleşmesinde öncülük eden kurum İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2010 yılında Üsküdar'da kurulmuştur. İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak "hayır" odaklı "iş üretmek" şeklinde özetlenecek gayesiyle İLKE Derneği, pek çok çalışma sahası için hayati bir mesele olan 'Medeniyet'e ilişkin yapılması gereken bir sorgulamanın lüzumundan hareketle bu girişimde bulunmuştur.

On yıldır sayısız ilmî ve fikrî çalışmalara öncülük eden İlmî Etüdler Derneği (İLEM) de Üsküdar'da tertip ettiği faaliyetleri sonucu elde ettiği tecrübeyle bir ilmî muhit olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Uzunca bir süreden beri çalışmalarında odaklandığı medeniyet kavramının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak gayretiyle bu sempozyumun önemli bir ayağını teşkil etmektedir.