Medeniyet'i Anlamak Sempozyumu, özel olarak 2012 yılında kaybettiğimiz iki kıymetli Müslüman düşünürün anısını yaşatmayı hedeflemektedir. Avrupalı devletlerin her türlü sömürgeci politikalarına karşı Kuzey Afrika'da verilen mücadelenin en önemli isimlerinden Cezayirli entelektüel şahsiyet Ahmed bin Bella ve medeniyet fikrine ilişkin kapsamlı yaklaşımını Müslüman düşünce dünyasına armağan eden Roger Garaudy, eserleri ve eylemleri ile coğrafyamızın bundan sonra da saygı ile anılacak iki ismi olmayı başarmışlardır. Çok kısa bir zaman aralığı ile art arda yitirdiğimiz bu isimler, "'Medeniyet'i Anlamak" sempozyumunda özel bir oturum ile anılarak medeniyet mefkûresine yaklaşımları ele alınacaktır. Bu sayede, uluslararası kamuoyunun İslam dünyasının yirminci yüzyıldaki fikir ve hareket zenginliğini yeniden gündeme alması arzulanmaktadır. "Medeniyet"in yirmi birinci yüzyılda sayısız fikir insanına ilham veren enerjisini bin Bella ve Garaudy'nin ömürleri boyunca sarf ettikleri gayretin entelektüel ve aksiyonel karşılıklarında izlemek hem kavramın hem de bu isimlerin mirasına karşı anlamlı bir faaliyet olacaktır.