Farid Alatas

 

Malezyalı Syed Farid Alatas, National University of Singapore (NUS)’deki Malay Dili departmanının zümre başkanı ve sosyoloji doçentidir.  NUS’ye katılmadan önce University of Malaya’nın Güneydoğu Asya Çalışmaları Bölümü’nde ders vermekteydi. İlgi alanları arasında, tarihî sosyoloji, sosyal bilimler sosyolojisi, din ve dinler arası diyalog sosyolojisi yer almaktadır. 1991 senesinde ABD’deki John Hopkins University’sinde doktorasını yapmıştır. Hâlen UNESCO’nun kolu olan International Sociological Association’da yürütme kurulunda yer almaktadır  Çeşitli kitap ve makaleleleri, uluslararası yayınlarda yer almaktadır. Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia: The Rise of the Post-Colonial State (1997) ve Alternative Discourses in Asian Social Sciences: Responses to Eurocentrism (2006) yayınlarından bazılarıdır. Asian Interfaith Dialogue: Perspectives on Religion, Education and Social Cohesion (2003); Covering Islam: Challenges and Opportunities for Media in the Global Village (2005) ve Asian Anthropology (2005) dâhil olmak üzere tashih ve neşrinde bulunduğu eserlerdendir. Alatas’ın, 2012 senesinde İbn Haldun üzerine çalışmalarının yer alacağı kitabı Oxford Üniversitesi Yayınları arasından çıkacaktır.

Doç. Dr., National University of Singapore, Department of Malay Studies, Singapur