Muhittin Bilge

Giresun, Çanakçı doğumlu (1962). İlk ve ortaöğrenimini Çanakçı ve Trabzon’da, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı(1996). Ankara Üniversitesi (SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktorasını tamamladı. (2004). Medeniyet ve Diriliş (Hece Yay.,2004), Türk Modernleşmesi ve Sivil Toplum (Binyıl Yay., 2009) ve Batılılaşma, Sivil Toplum, Cuntacılık (A Yay., 2012) olmak üzere yayınlanmış üç kitabı bulunan Bilge, halen bir kamu kuruluşunda çalışmakta olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Dr., Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara, Türkiye