Mustafa Demirci

 

Mustafa Demirci, 1967 yılında Konya’nın Çumra kazasına bağlı Tahtalı Köyü’nde doğdu. Orta ve lise eğitimini Karaman İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra (1986), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 1991 yılında buradan mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında “Beytü’l-Hikme: Kuruluşu, Faaliyetleri ve Etkileri” teziyle mezun oldu. Bu arada Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Tarihi ve Medeniyeti alanında asistan oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktoraya başladı. Doktora sırasında 1997-1998 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2001 yılında “Abbasiler Zamanında Toprak Sistemi” adlı teziyle mezun oldu. Tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne döndü. 2005 yılında Yrd. Doç. Dr., 2006 Yılında Doçent oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçti. 2011 Haziranında Profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmaktadır.

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya, Türkiye