Yunus Kaya

Lisans eğitimini 2001 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nde tamamladı. Doktorasını 2007 yılında “Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşme, Endüstrileşme Ve Toplumsal Sınıf” başlıklı teziyle Duke Üniversitesinde tamamladı. Halen, North Caroline Üniversitesi Wilmington’da Sosyoloji ve Kriminoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Küreselleşme, kalkınma ve toplumsal eşitsizlik konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Dr., University of North Caroline Wilmington, Department of Sociology and Criminology, Wilmington, USA