Mustafa Tekin

 

1968 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görmüştür (mezuniyet: 1991) . Yine aynı fakültenin “Din Sosyolojisi” alanında, 1995 yılında hazırladığı 'Mevlâna Celaleddin Rumi’de Din ve Toplum” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitenin aynı bölümünde yaptığı doktorasını da 2003 yılında bitirdiği “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Yayımlanmış çok sayıda kitabı, ulusal dergilerde yer almış makaleleri ve uluslararası toplantılarda yapmış olduğu zengin sunumları bulunan Tekin, çalışmalarını modern ve postmodern süreçte İslami imkânlar üzerinde yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Kendisi hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalında başkanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye