İbrahim Halil Üçer

Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı 'Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. İbrahim Halil Üçer hâlen 'İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı' başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. İlgi alanları arasında felsefenin bilgi, varlık ve ahlak gibi konuları, Yeni-Efl atunculuk düşüncesi, İslam düşüncesinde metafizik gelenekler, İbn Sînâ felsefesi ve etkileri, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî, Molla Fenârî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul, Türkiye