Hikmet Yaman

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yaman, Doktorasını 2008 yılında Harvard Üniversitesi’nde “Erken Dönem İslam Düşüncesi’nde Hikmet Kavramı” başlıklı tezi ile tamamladı.

Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı