Salim Aydüz

Lisansını 1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Bilim Tarihi bölümünde 1994 yılında tamamlayan Aydüz, 1998 ‘de doktor ünvanını aldı. 1999 yılında Fatih Üniversite’si Tarih Bölümü’nde göreve başlayan Salim Aydüz, 2003 yılından 2013 yılına kadar Fatih Üniversitesi’nden izinli olarak Manchester Üniversitesi’nde ve (FSTC )The Foundation for Science Technology and Civilisation’de misafir öğretim üyesi ve senior researcher olarak bulundu. Türk-İslam bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında araştırmaları olup çok sayıda ulusal ve uluslar arası yayınları bulunmaktadır. Halen İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan British Muslim Heritage Centre’da (BMHC) Senior Researcher olarak görevlidir.

Doç. Dr., British Muslim Heritage Centre,Manchester, İngiltere