Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 25 Kasım 2012
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi 15 Ocak 2013
Sempozyum Tarihi 9-10 Şubat 2013
Gözden Geçirilmiş Metinlerin Yayımlanmak Üzere Alınması 15 Mart 2013