Medeniyetler Küreselleşmenin Neresinde?: Küreselleşmenin Medeniyetlere ve Medeniyetler Arası İlişikilere Etkisi

 

Köklerinin çok daha eskiye gittiği yaygın bir biçimde kabul edilse de küreselleşme, yirminci yüzyılın ikinci yarısında dünya ülkelerini ve halklarını etkileyen ve dönüştüren bir süreç olarak iyice gün yüzüne çıkmıştır. Bu çalışmada, bazen geri dönülmez bir süreç olarak da görülen küreselleşmenin medeniyetler üzerindeki ve medeniyetler arası ilişkilere olan etkisini tartışacağız. Kimileri tarafından medenileştirici, bölgeleri ve kültür havzalarını yakınlaştırıcı bir süreç olarak görülen küreselleşme, medeniyetler çatışması tezinde de görülebileceği gibi, kimileri tarafından da ayrılıkları gün yüzüne çıkaran ve kültür havzalarını birbiriyle karşı karşıya getirerek çatışmalara zemin oluşturan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu birbiriyle zıt iki beklentinin iyi analiz edilmesi, hem küreselleşme hem de medeniyet tartışmaları açısından önemlidir. Bu amaçla, literatürdeki kuramsal tartışmalar ve ampirik bulgular gözden geçirilirken küreselleşmenin yabancılara ve göçmenlere karşı tutuma olan etkisini inceleyen bir çalışmanın sonuçları da sunulacaktır.