İslamcı Düşüncede Medeniyet ve İlerleme Kavramlarının Etkileşimi

 

Batı felsefesinde ilerleme kavramının özel bir yeri vardır. Çünkü Batı merkezli düşüncenin omurgasını, bu kavram etrafında oluşturulan dünya tarihi tasavvurları oluşturmuştur. 19. yüzyılda daha da popüler hâle gelen kavram, İslam dünyasında da çok farklı açılardan değerlendirilmiş ve nihayetinde genel olarak içselleştirilmiştir. Bu bildiride, özellikle Türkiye’deki modern İslamcılığın medeniyet tasavvurundaki söz konusu bakiyenin izleri tartışılacaktır.