“Üç Mesele” Ekseninde Medeniyetin İnsanlığa Getirdikleri-Götürdükleri

 

İsmet Özel, medeniyet kavramına olumlu bakan görüşlerin aksine, medeniyete olumsuz ve muhalif bir bakış açısıyla yaklaşır. İçtenliğin yok oluşu, israfın artması, maddileşme, dünyevileşme, ahireti unutma, yabancılaşma gibi olumsuzluklar üzerinden medeniyeti değerlendirir.

Batı medeniyetine optimisme, universalisme ve eurocentirisme gibi temel hususiyetleri çerçevesinde ve insanlığa yaşattığı olumsuzluklar üzerinden bakan İsmet Özel, İslam’ın bir medeniyet projesi olarak okunamayacağını, çünkü medeniyetin insan kişiliğini ve toplum yapısını bozduğunu; bir donuklaşma ve taşlaşma olduğunu belirtir.

Medeniyetin bir sınıflaşma ve sömürüyü beraberinde getirdiğine dikkat çeken Özel’e göre medeniyet, insanların maddeye karşı zaaflarının artması, servet biriktirme çabasına düşmesi, israfın yaygınlaşması, lüks yaşam arzusu, ihtiyaçların çoğalması ve nihayet maddeye mahkûmiyetin somutlaşması sürecidir.