Medeniyet Okumalarını Mukaddime Üzerinden Tartışmak

 

Güncelliği artan ve farklı disiplinleri buluşturan bir alanda  “medeniyet” kavramının değerlendirmesinin yapılacağı bu tebliğde, kavramın taşıdığı farklı anlamlar dikkate alınacaktır. Medeniyet kavramını, tecrübe ve birikimlerin vardığı “en üst” düzeyi ele alan yaklaşımlara karşılık, bir "durumu/hâli" "meşrulaştırma"da ve "âlemşümul" hâle getirmede "araç" olarak kullanan değerlendirmelerin varlığı, kavrama dair özgün bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu tebliğde, kavramın değerlendirilmesinde İbn Haldun'un muhalled eseri "Mukaddime" eksene alınacak, bu sayede farklı yaklaşımlar arasında mukayese yapacak ve medeniyet kavramı ile ilgili tartışmalara açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır.