15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa’da ‘Osmanlı Medeniyeti’ Algısı

 

Türk-İslam medeniyetinin en mühim temsilcilerinden birisi olan Osmanlı Devleti, gerek coğrafi yakınlık gerekse siyasi ilişkiler sebebiyle 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa devletleriyle çok yakın ilişkiler içerisine girmiştir. Daha çok politik ve askeri yönleri öne çıkan bu ilişkilerin arkasında hem dinî hem de medeniyet çerçevesinde değerlendirilebilecek çok önemli ilişkiler yumağının olduğu da önemli bir gerçektir. Hiç şüphesiz, Avrupa ile ilişkileri değerlendirirken medeniyet bağlamındaki ilişkilerin de çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi lazımdır. Burada takdim edilecek olan tebliğde, Osmanlıların ciddi siyasi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladıkları 15. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın sonlarına kadar, Avrupa’da medeniyet bağlamında nasıl algılandığı konusu incelenecektir.