İlahi Veche Yöneliş: Garaudy’nin Düşüncesinde Medeniyet’in Direnişi

Modernite’nin öncülleri materyalist insanı ürettiğinden beri, hayatımız kaos içinde. Mana arayışının, hayatın bir anlamı olduğu yaklaşımıyla insana bir bakışı olmalı. Bu arayışı, ona ilahi vech ile direnç ağlarının örülmesine imkân sağlar. Yine bu anlam arayışı, farklı geleneklerin kökenlerinin eleştirisi ve dinlerin tashihidir ki bu da yaklaşan kaosa karşı geleceğin habercisidir. Roger Garaudy, monoteist geleneklerin zenginliğini, doğunun Zen, Afrika’nın eski geleneklerini ortaya koyarak bir umudun kapısın aralamıştır. Bu da mantık sınırlarının ötesinde insanın kendini aşmasına imkân verir, onun derecesinin yükselmesine ve ilahi olanın tahakkuk etmesine katkıda bulunur.